KFC شعبه اصلی ؟ یا فقط شبیه اصلی ؟

آبان 05 نوشته شده توسط


مک دونالدز ، KFC ، استارباکس ، ساب وی ، پیتزا هات و ... ؛ اینها اسامی نام آشنا و خوشمزه در دنیای رستوران ها و غول های بزرگ مواد غذایی هستند. تجارتی عظیم و پرسود که بر مبنای نیازهای اولیه انسان یعنی تغذیه ، بنا نهاده شده و به همین سبب در تلاطم بحران های گوناگون اقتصادی و سیاسی ، کمترین میزان تأثیر را متحمل و جزو کسب و کارهای کم ریسک و پایدار محسوب می شود ؛ در همین راستا شاید اوضاع ناپایدار اقتصادی ایران ، دلیل اصلی شکل گیری انواع رستوران و کافی شاپ ها و گرایش رو به رشد به این کسب و کار در کشورمان باشد. کسب و کاری که به ویژه در سال های اخیر و با افزایش رقابت ، بیش از پیش چهره حرفه ای به خود گرفته و با همگام شدن با الگوهای موفق جهانی ، سعی در جلب میزان بیشتر مشتری دارد.
همزمان با افتتاح رستوران هایی با عنوان شعب KFC در ایران ، مقاله حاضر ، با بررسی استاندارد های جهانی و الگوهای مدیریتی شعبه اصلی KFC سعی در ارائه نکات مفید به دست اندرکاران صنعت مواد غذایی ایران داشته و در آخر این قضاوت در مورد صحت ادعای رستوران های تازه تأسیس ذکر شده در کشورمان بر عهده خود شماست.

صفحه 2 از 2