لذت می برم ,

اسفند 10 نوشته شده توسط

لذت می برم ، وقتی که می بینم روزگار برای به زانو درآوردنم تمام تلاشش را می کند و موفق نمی شود...

صفحه 2 از 2