موفقیت...

اسفند 25 نوشته شده توسط

موفقیت چیزی جز کشف و پرورش استعدادها نیست.

کــاش...

اسفند 24 نوشته شده توسط

طوری زندگی کنیم که در لحظه مرگ، آخرین جملاتمان از جنس "کــاش..." نباشد.

در بزرگراه زندگی ,

اسفند 20 نوشته شده توسط

7

رفاقت های لاین آهسته را به جاگذاشتن های خط سبقت ، ترجیح میدهم...

صفحه 1 از 2