لذت می برم , در بزرگراه زندگی , کــاش... موفقیت...

لذت می برم ,

لذت می برم ، وقتی که می بینم روزگار برای به زانو درآوردنم تمام تلاشش را می کند و موفق نمی شود... View more...

در بزرگراه زندگی ,

رفاقت های لاین آهسته را به جاگذاشتن های خط سبقت ، ترجیح میدهم... View more...

کــاش...

طوری زندگی کنیم که در لحظه مرگ، آخرین جملاتمان از جنس "کــاش..." نباشد. View more...

موفقیت...

موفقیت چیزی جز کشف و پرورش استعدادها نیست. View more...